سوپر فورس

سوپر فورس، هواده،مزرعه پرورش ماهي، هوادهي، ماهي، قزل آلا، ساخت پرورش ماهي، شيلات - Aerator, micro strainer, drum filter, disk filter

هواده سوپر فورس، اسپلش، هواده،مزرعه پرورش ماهي، هوادهي، ماهي، قزل آلا، ساخت پرورش ماهي، شيلات - Aerator, micro strainer, drum filter, disk filter

کاغذ دیواری کوارتز چاپ کارت pvc میکروپیگمنتیشن

 

     هواده سوپر فورس

 

 هوادهي بسيار موثر است كه با تزريق مقادير زياد هوا بصورت حباب هاي ريز در عمق آب عمل مي كندو از همين طريق

 جريان و اختلاط خوبي را در آب ايجاد مي كند.

 

     مزاياي سوپرفورس

 - سوپر فورس داراي پوشش پروانه براي جلوگيري از صدمات فيزيكي به ماهيان است .      

 - داراي الكترو موتور استيل اروپائي

 - قابليت تنظيم عمق و زاويه هوادهي

 

مشخصات فنی