احتمال شیوع بیماری واگیردار در مزارع پرورش ماهی

با توجه به احتمال شیوع بیماری در مزارع پرورش ماهی توصیه می شود از هرگونه انتقال و جابجایی ماهی، بچه ماهی، تجهیزات آبزی پروری ، وسایط نقلیه و تردد افراد بین مزارع جداً جلوگیری نمایید.

با توجه به احتمال شیوع بیماری در مزارع پرورش ماهی توصیه می شود از هرگونه انتقال و جابجایی ماهی، بچه ماهی، تجهیزات آبزی پروری ، وسایط نقلیه و تردد افراد بین مزارع جداً جلوگیری نمایید.


  • گروه تکنو آبزی: سازنده ماشین آلات و تجهیزات آبزی پروری

احتمال شیوع بیماری واگیردار در مزارع پرورش ماهی

چهار‌شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹  ۰ نظر   ۴۰۳ بازدید

آبزی پرور گرامی

با توجه به احتمال شیوع بیماری در مزارع پرورش ماهی توصیه می شود از هرگونه انتقال و جابجایی ماهی، بچه ماهی، تجهیزات آبزی پروری ، وسایط نقلیه و تردد افراد بین مزارع جداً جلوگیری نمایید.


دیدگاه خود را بیان کنید