رقم بند ماهي (سورتر)

رقم بند ماهي ، سورتر - Aerator, micro strainer, drum filter, disk filter

پرورش ماهي، آبزي پروري - Aerator, micro strainer, drum filter, disk filter


  • گروه تکنو آبزی: سازنده ماشین آلات و تجهیزات آبزی پروری

رقم بند (sorter -سورتر )

رقم بند تكنوآبزي يك دستگاه رقم بند نيمه اتوماتيك است كه به راحتي قابليت تبديل به ابعاد يك قسمتي ، دو قسمتي و سه قسمتي بر حسب نياز را دارد.

- قابل استفاده براي اندازه هاي مختلف ماهيان از بچه ماهي تا پيش مولد

- سرعت رقم بندي 60000 قطعه در ساعت با دقت بسيار زياد

- تعويض غربال ها به سهولت قابل انجام است

- استرس بسيار كم و راحتي كار

- امكان شمارش و انتقال ماهيان تا 100 متر در حين رقم بند

مشخصات فني:

ابعاد cm58 * cm72 *cm 175 :

جنس: استيل و كامپوزيت

وزن: 33/8kg

تعداد غربال: 14 غربال