محصولات

درام فيلتر، ديسك فيلتر، هواده، ميكرواسترينر، ميكروفيلتر ، اسپلش ، فورس، ايرجت، گاززدا، سورتر، رقم بند، تراف حوضچه فايبرگلاس

تصفيه فيزيكي آب، تصفيه فاضلاب، مزرعه پرورش ماهي، پرورش ماهي، هوادهي، تصفيه آب، قزل آلا، فاضل آب


  • گروه تکنو آبزی: سازنده ماشین آلات و تجهیزات آبزی پروری