معرفي شركت

معرفی شرکت درام فيلتر، ديسك فيلتر، ميكروفيلتر، ميكرواسترينر، ميكرو فيلتر، ميكرو استرينر،تكنوآبزي،Microstrainer, Drum filter, Drumfilter, Microfilter, micro filter طراحي مزرعه ماهي، تصفيه خانه - Aerator, micro strainer, drum filter, disk filter

تصفيه فيزيكي آب، تصفيه فاضلاب، مزرعه پرورش ماهي، پرورش ماهي، هوادهي، تصفيه آب، قزل آلا، فاضل آب


  • گروه تکنو آبزی: سازنده ماشین آلات و تجهیزات آبزی پروری

گروه تكنوآبزي از سال 1379 فعاليت خود را در عرصه آبزي پروري آغاز نموده و تنها مجموعه اي در كشور مي باشد كه داراي شركت مهندسين مشاور ، شركت ساخت تجهيزات و شركت بازرگاني بصورت متمركز و منسجم است.شركت ساخت تجهيزات گروه با عنوان شركت تجهيز كارگاه نوين آبزي داراي مجوز ساخت از شيلات كشور( وزارت جهاد كشاورزي) مي باشد.

خدمات گروه در امور آبزي پروري شامل موارد زير است:

- مطالعه و امکان سنجی منابع آب ازقبيل سدها، رودخانه ها ، درياچه ها و ساير منابع

- طراحی ونظارت بر اجراي مزارع تكثير و پرورش آبزيان

- ساخت ماشين آلات و تجهيزات آبزي پروري و تصفيه آب

- نصب و راه اندازی سيستمهاي آبزي پروري

- مشاوره و نظارت بر توليد مزارع و مجموعه هاي آبزي پروري

- ارائه خدمات بازرگاني آبزي پروري

گروه تكنوآبزي در كارنامه عملكردي خود مفتخر به داشتن :

تاييديه 96% ظرفيت توليد اسمي از شيلات ايران و تائيديه ظرفيت 93% توليد براي 3مزرعه از شيلات استان مركزي مي باشد همچنين داراي گواهينامه ثبت اختراع براي 11 مورد از ماشين آلات خود در عرصه آبزي پروري مي باشد.

گروه تكنوآبزي ، از نظر نوع ساختار خود ،كه تلفيقي سازمان يافته از مهندسي مشاور و ساخت ماشين آلات مي باشد و از نظر سابقه عملكرد و اثبات توليد در سيستمهاي خود و نوآوري و تنوع محصولات ( بيش از 35 محصول از ماشين آلات مخصوص آبزي پروري ) در نوع خود منحصر بفرد است. از اين جهت گروه تكنوآبزي براي برآورده ساختن همه نيازهاي فني آبزي پروري و ارائه بهترين راهكارهاي اجرايي آمادگي كامل دارد.

هدف غايي گروه تكنوآبزي ايجاد شرايط مطلوب بهره برداري از منابع آبي كشور ، ارتقاء توليد و ايجاد بستر امن فني و اقتصادي، براي آبزي پروري، منطبق بر فن آوري روز مي باشد.