دستگاه اكسيژن دهي به آب

اكسيژن دهي، آبزي پروري - Aerator, micro strainer, drum filter, disk filter

پرورش ماهي، آبزي پروري، تكنوآبزي - Aerator, micro strainer, drum filter, disk filter