كادر مديريت تكنوآبزي

کادر مدیریت درام فيلتر، ديسك فيلتر، ميكروفيلتر، ميكرواسترينر، ميكرو فيلتر، ميكرو استرينر

تصفيه فيزيكي آب، تصفيه فاضلاب، مزرعه پرورش ماهي، پرورش ماهي، هوادهي، تصفيه آب، قزل آلا، فاضل آب


  • گروه تکنو آبزی: سازنده ماشین آلات و تجهیزات آبزی پروری

مهندس مجید دکمه چین

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

/resume_majid.dokmechin.pdf

دکتر حميدرضا دكمه چين

رئيس هئيت مديره تكنوآبزي

/resume_dr_dokmechin1.pdf