كادر مديريت تكنوآبزي

کادر مدیریت درام فيلتر، ديسك فيلتر، ميكروفيلتر، ميكرواسترينر، ميكرو فيلتر، ميكرو استرينر

تصفيه فيزيكي آب، تصفيه فاضلاب، مزرعه پرورش ماهي، پرورش ماهي، هوادهي، تصفيه آب، قزل آلا، فاضل آب


  • راهنمای افزایش تولید در مزارع ماهیان سردابی
  • گزارش اجرایی پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان
  • گزارش مشخصات فنی ، اقتصادی و شرایط تولیدی طرح سهند
  • گروه تکنو آبزی: سازنده ماشین آلات و تجهیزات برای آبزی پروری

مهندس مجید دکمه چین

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

/resume_majid.dokmechin.pdf

دکتر حميدرضا دكمه چين

رئيس هئيت مديره تكنوآبزي

/resume_dr_dokmechin1.pdf