ساعات کار

تکنوآبزی, تانک پرورش ماهی کامپوزیتی 8 تکه,هواده ایرجت,جاروب استخری,هواده کمبو جت,هواده توربو اسپلش

تکنوآبزی | تانک پرورش ماهی کامپوزیتی 8 تکه | هواده ایرجت | جاروب استخری | هواده کمبو جت | هواده توربو اسپلش

ساعات کار شرکت همه روزه به غیر از پنجشنبه و جمعه ها:

ساعت 8 الی 17

ساعات کار واحد فروش:

ساعت 8:30 الی 17:30