مخروط اكسيژن دهي به آب

اكسي‍ژن دهي - Aerator, micro strainer, drum filter, disk filter

آكسيژن ماهي - Aerator, micro strainer, drum filter, disk filter


  • گروه تکنو آبزی: سازنده ماشین آلات و تجهیزات آبزی پروری

مخروط اکسیژن دهی به آب

Oxygenate Cone

مخروط تحت فشار براي افزايش اكسيژن محلول آب ميباشد . اين دستگاه در گروه تكنو آبزي ،طراحي و ساخته شده است و در شرايط

عملياتي و شرايط حرفه اي مورد ارزيابي قرار گرفته است.از آنجا كه اين دستگاه در شرايط تحت فشار عمل ميكند ، توان انحلال

اكسيژن را تا حد 40 ميليگرم در ليتر فراهم مي آورد. بدين لحاظ معمولابخشي از آب مورد نظر وارد دستگاه اكسيژن دهي ميشود.

بطور معمول هردستگاه براي اكسيژن دهي مجاز به 50 تا 60 ليتر در ثانيه آب در نظرگرفته ميشود.

از مزاياي اين دستگاه ايجاد امكان نصب ورودي و خروجي آب به رآكتور در يك تراز ميباشد.

مشخصات فني :

ظرفيت آبگذري : از 15 تا 80 ليتر در ثانيه

جنس رآكتور : استيل 304 و 316

غلظت اكسيژن خروجي : تا 40 ميلي گرم در ليتر

مجهز به ابزار دقيق فلومتر و بارومتر