فيلتر هاي آب

درام فيلتر، ديسك فيلتر، درام فيلتر، ديسك فيلتر، ميكروفيلتر، ميكرواسترينر، ميكرو فيلتر، ميكرو استرينر,گاززدا، حذف آمونیاک

حذف ذرات معلق آب، تصفيه فيزيكي آب، تصفيه آب و فاضلاب،حذف آمونیا، گاززدایی


  • گروه تکنو آبزی: سازنده ماشین آلات و تجهیزات آبزی پروری