سوپر اسپلش

اسپلش، هواده،مزرعه پرورش ماهي، هوادهي، ماهي، قزل آلا، ساخت پرورش ماهي، شيلات - Aerator, micro strainer, drum filter, disk filter

تصفيه فيزيكي آب، تصفيه فاضلاب، مزرعه پرورش ماهي، پرورش ماهي، هوادهي، تصفيه آب، قزل آلا، فاضل آب - Aerator, micro strainer, drum filter, disk filter

  هواده سوپر اسپلش

 

هواده سوپر اسپلش دستگاهي با قدرت هواده2.5 برابر اسپلشهاي معمولي كه بصورت فواره اي هوادهي را انجام مي دهد.

 

مزاياي سوپر اسپلش

- پاشش آب با قطر 4.5 و ارتفاع 1.5 متر                                                                                            

- ظرفيت هوادهي 2.5 برابر اسپلش معمولي 

- كاهش مصرف برق در هوادهي 

- اختلاط آب مناسب در استخرهاي پرورش 

- داراي محافظ موتور براي جلوگيري از برخورد ماهيان با پروانه 

- داراي الكترو موتو استيل اروپايي 

- امكان نصب كندآكتور جهت استفاده در استخرهاي پرورش