پروژه ها

پروژه ها،شيلات، آبزيان، ماهي، قزل آلا، مزرعه، تکنوآبزی، Aerator, micro strainer, drum filter, disk filter

مزارع پرورش ماهي- مكانيزاسيون مزارع پرورش ماهي- Aerator, micro strainer, drum filter, disk filter

 نام پروژه  لينك تاييدات 
 مزرعه  سفیدان                               

مزرعه سفیدان

 Sefidan farm

 مزرعه ميلاد              مزرعه میلاد Milad farm
 مزرعه شیلار حوت مزرعه شیلار حوت Shilar hoot farm
 مزرعه ماهی سرای طالقان  مزرعه ماهی سرای طالقان Taleghan farm
 مزرعه ایلام  مزرعه ایلام Elam farm
 مزرعه مراغه(طرح صبا)

مزرعه مراغه(طرح صبا)

Maraghe farm
 مزرعه فدک (طرح سهند)

 مزرعه فدک (طرح سهند)

Fadak farm
 مزرعه ازنا  مزرعه ازنا Azna farm
 مزرعه شیروان قزل مرکزی(طرح سهند)  مزرعه شیروان قزل مرکزی  ( طرح سهند)  Ghezal markazi farm
 مزرعه قزل آبتاب   مزرعه قزل آبتاب  Ghezal abtab farm
 مزرعه الغدیر(طرح سهند)

مزرعه الغدیر(طرح سهند)

 Alghadir farm
 مزرعه قزل زاگرس (طرح اکسیژن دهی)  مزرعه قزل زاگرس (طرح اکسیژن دهی) Ghezel zagros farm
 مزرعه پرنیان(طرح صبا)

مزرعه پرنیان (طرح صبا)

Parnian farm
 مزرعه لجور(طرح سهند)

 مزرعه لجور (طرح سهند)

Lajoor farm
 مزرعه نیکان مزرعه نیکان Nikan farm