غذاده اتوماتیک

تکنوآبزی, تانک پرورش ماهی کامپوزیتی 8 تکه,هواده ایرجت,جاروب استخری,هواده کمبو جت,هواده توربو اسپلش

تکنوآبزی | تانک پرورش ماهی کامپوزیتی 8 تکه | هواده ایرجت | جاروب استخری | هواده کمبو جت | هواده توربو اسپلش

غذاده اتوماتیک


                                                

غذاده اتوماتیک تکنوآبزی با هدف توزیع مناسب و یکنواخت غذا در استخرهای پرورش در گروه تکنوآبزی طراحی و ساخت شده .  با نصب این غذاده در کنار استخر امکان تنظیم زمان پاشش غذا در استخر و همچنین امکان تنظیم زاویه پاشش و شدت پاشش غذا میسر می شود.

مزایای غذاده اتوماتیک تکنوآبزی

1- دارای ظرف غذادهی کامپوزیتی با سطوح صیقلی و بهداشتی                                     

2- دارای پایه نگهدارنده در جانب استخر پرورش

3- دارای تایمر برای تنظیم دفعات پاشش غذا

4- دارای تنظیمات زاویه و عمق پاشش غذا

5- مناسب برای انواع پلت های آبزیان

6- کاهش میزان هدر رفت غذا


دیدگاه خود را بیان کنید