اسپلش

هواده اسپلش، اسپلش، هواده،مزرعه پرورش ماهي، هوادهي، ماهي، قزل آلا، ساخت پرورش ماهي، شيلات - Aerator, micro strainer, drum filter, disk filter

هواده اسپلش، سوپر اسپلش، ايرجت، سوپر فورس، ونچوري، Aerator, micro strainer, drum filter, disk filter

    هواده اسپلش

                                             نمایش فیلم

-  هوادهي بسيار قوي كه باپاشش مقادير بسيار زياد آب بصورت فواره اي عمل مي كند.

   مزاياي اسپلش

   -  اسپلش مي تواند مقادير زيادي از گازهاي ارگانيك را از پساب ها خارج كند

   - اسپلش در اختلاط آب در استخرهاي پرورش بسيار موثر است.

   - اسپلش تكنوآبزي داراي محافظ موتور براي جلوگيري از برخورد ماهيان با پروانه

      و محافظت موتور مي باشد.

 

مشخصات فنی