غذاده اتوماتیک

غذاده اتوماتیک تکنوآبزی با هدف توزیع مناسب و یکنواخت غذا در استخرهای پرورش در گروه تکنوآبزی طراحی و ساخت شده . با نصب این غذاده در کنار استخر امکان تنظیم زمان پاشش غذا در استخر و همچنین امکان تنظیم زاویه پاشش و شدت پاشش غذا میسر می شود. مزایای غذاده اتوماتیک تکنوآبزی 1- دارای ظرف غذادهی کامپوزیتی با سطوح صیقلی و بهداشتی 2- دارای پایه نگهدارنده در جانب استخر پرورش 3- دارای تایمر برای تنظیم دفعات پاشش غذا 4- دارای تنظیمات زاویه و عمق پاشش غذا 5- مناسب برای انواع پلت های آبزیان 6- کاهش میزان هدر رفت غذا

غذاده اتوماتیک تکنوآبزی با هدف توزیع مناسب و یکنواخت غذا در استخرهای پرورش در گروه تکنوآبزی طراحی و ساخت شده . با نصب این غذاده در کنار استخر امکان تنظیم زمان پاشش غذا در استخر و همچنین امکان تنظیم زاویه پاشش و شدت پاشش غذا میسر می شود. مزایای غذاده اتوماتیک تکنوآبزی 1- دارای ظرف غذادهی کامپوزیتی با سطوح صیقلی و بهداشتی 2- دارای پایه نگهدارنده در جانب استخر پرورش 3- دارای تایمر برای تنظیم دفعات پاشش غذا 4- دارای تنظیمات زاویه و عمق پاشش غذا 5- مناسب برای انواع پلت های آبزیان 6- کاهش میزان هدر رفت غذا


  • گروه تکنو آبزی: سازنده ماشین آلات و تجهیزات آبزی پروری

غذاده اتوماتیک

شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳  ۰ نظر    بازدید

دیدگاه خود را بیان کنید