نمونه مزارع تجهیز شده با درام فیلتر

تکنوآبزی, تانک پرورش ماهی کامپوزیتی 8 تکه,هواده ایرجت,جاروب استخری,هواده کمبو جت,هواده توربو اسپلش

تکنوآبزی | تانک پرورش ماهی کامپوزیتی 8 تکه | هواده ایرجت | جاروب استخری | هواده کمبو جت | هواده توربو اسپلش

مزرعه پرورش ماهی قزلان (ماسال)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مزرعه آقای مقصود نژاد ( ایلام )

 

 

 

 

 

 

مزرعه آقای محمودی ( لردگان )

 

 

 

 

 

 

مزرعه آقای ابراهیمی ( آمل )

 

 

 

 

 

 

مزرعه آقای اسلامی ( ساری )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مزرعه نیاک ( آمل )

 

 

 

 

 

 

مزرعه آقای نورالهی ( قائم شهر)

 

 

 

 

 

 

 

مزرعه آقای وندادی ( ساری )

 

 

 

 

 

 

 

 

مزرعه آقاب وهابلی ( ارومیه )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مزرعه آقای رحیمی ( رباط کریم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


دیدگاه خود را بیان کنید