نمونه مزارع تجهیز شده با هواده

تکنوآبزی, تانک پرورش ماهی کامپوزیتی 8 تکه,هواده ایرجت,جاروب استخری,هواده کمبو جت,هواده توربو اسپلش

تکنوآبزی | تانک پرورش ماهی کامپوزیتی 8 تکه | هواده ایرجت | جاروب استخری | هواده کمبو جت | هواده توربو اسپلش

مزرعه آقای صفری (فومن)  

              

 

مزرعه آقای ندیمی ( رباط کریم) 

 

       مزرعه آقای خلیل نژاد ( رباط کریم )                     

        

 

        مزرعه آقای حسین زاده ( اشنویه )          

 

       مزرعه آقای علیزاده ( شاهرود )  

 

 

 

 

 

 

 


دیدگاه خود را بیان کنید